Elżbieta Zocłońska,

CAMK, Warszawa

Jakub Tokarek,             

IOA UAM, Poznań

Toma Tomov,

UMK, Toruń

Krzysztof Kamiński,

IOA UAM, Poznań

Monika Kamińska,

IOA UAM, Poznań

Patrycja Bagińska,

IOA UAM, Poznań

Mikołaj Krużyński,

IOA UAM, Poznań

Wojciech Dimitrow,

IOA UAM, Poznań

Waldemar Ogłoza,

UP, Kraków

Wojciech Borczyk,

IOA UAM, Poznań

Gerald Handler,

CAMK, Warszawa

Karolina Bškowska,

CAMK, Warszawa

Magdalena Polińska,

IOA UAM, Poznań

Magdalena
Otulakowska-Hypka,

IOA UAM, Poznań

Andrzej Pigulski,

UWr, Wrocław

Ewa Kosturkiewicz,

IOA UAM, Poznań

Tomasz Kwiatkowski,

IOA UAM, Poznań

Dagmara Oszkiewicz,

IOA UAM, Poznań

Katarzyna Drozd,

CAMK, Warszawa

Agnieszka Kryszczyńska

IOA UAM, Poznań

Paweł Kankiewicz

UJK Kielce