KONFERENCJA
Udział Polski w europejskim programie SSA (Space Situational Awareness)
Poznań, 6 kwietnia 2016 r.

Cel konferencji       Program       Uczestnicy

Polska Agencja Kosmiczna - POLSA i Instytut Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (OA UAM) organizują jednodniową konferencję, w formie spotkania roboczego, poświęconą różnym aspektom działań instytucji rządowych, Polskiej Agencji Kosmicznej, instytutów naukowych i uczelnianych, firm sektora kosmicznego oraz innych podmiotów w zakresie udziału Polski w programie Space Situational Awareness (SSA) - jednym z najważniejszych europejskich programów kosmicznych.

Europejski program SSA jest realizowany jednocześnie przez Komisję Europejską (EC) oraz Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), a jego zasadniczym celem jest monitorowanie przestrzeni wokółziemskiej i ochrona infrastruktury kosmicznej znajdującej się na orbicie oraz obiektów naziemnych przed zagrożeniami różnych typów ze strony kosmosu.
Program SSA składa się z trzech następujących segmentów:

Komisja Europejska oraz ESA zainicjowały szereg działań oraz szczegółowych programów dla realizacji SSA w Europie. Na wykonanie tych działań w najbliższych latach przeznaczono znaczne środki finansowe, przekraczające 100 milionów Euro. Do programu SSA przystąpiło kilkanaście krajów europejskich. Polska zgłosiła swój udział w programie SSA w ramach ESA jako akces do jednego z programów opcjonalnych ESA. Przygotowywany jest wniosek o przystąpienie Polski do zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2014 roku, Europejskiego Konsorcjum SST, składającego się obecnie z pięciu krajów (Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy).

W Polsce podjęto szereg różnych inicjatyw oraz działań związanych z SSA, miedzy innymi:

Wydaje się zasadnym, a może wręcz koniecznym, podjęcie próby konsolidacji wszystkich polskich środowisk oraz instytucji uczestniczących lub zamierzających uczestniczyć w projekcie SSA. Specyfika programu SSA wymaga integracji i współpracy różnych podmiotów administracji publicznej, rządowej, ośrodków naukowych i firm realizujących zadania w zakresie SSA.

Cel konferencji:

Głównym celem konferencji jest spotkanie osób zaangażowanych w różnej formie w realizację programu SSA w Polsce oraz osób zamierzających podjąć jakiekolwiek działania w tej dziedzinie, reprezentujących wszystkie podmioty decyzyjne, gospodarcze i naukowe. Przewiduje się zapoznanie uczestników spotkania z podstawowymi informacjami o programie SSA, stanem podjętych decyzji, proponowanych działań, możliwości uczestnictwa w projektach szczegółowych oraz możliwościach ich finansowania. Ważnym efektem spotkania powinny być też wymiana doświadczeń w zakresie realizowanych już zadań, a także nawiązanie kontaktów dla realizacji przyszłych projektów w zakresie SSA.

Przewidywane (proponowane) wystąpienia:

Miejsce konferencji:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Minus (gmach rektoratu UAM), sala XVII, I piętro,
ul. H. Wieniawskiego 1 (5 - 7 min. pieszo z dworca PKP Poznań Gł.)

Patronat i sponsorzy:

Komitet organizacyjny:

    Edwin Wnuk
    Alicja Gąsiorowska
    Justyna Gołębiewska
    Roman Hirsch

Kontakt:

Instytut Obserwatorium Astronomiczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Słoneczna 36, 60-286 Poznań
tel: 61 8292770 / fax: 61 8292772
email: wnukamu.edu.pl, jgamu.edu.pl


2011 © Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
Webmaster: Roman Hirsch