KONFERENCJA
Udział Polski w europejskim programie SSA (Space Situational Awareness)
Poznań, 6 kwietnia 2016 r.

PROGRAM      [ PDF ]

  9:30 - 10:00       Rejestracja uczestników

10:00 - 10:15

Powitanie
Edwin Wnuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Otwarcie konferencji
Bronisław Marciniak, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Marek Banaszkiewicz, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

10:15 - 11:30       I sesja


Przewodniczy: Marek Malawski - Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna POLSA
Lech Majewski, Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Space Situational Awareness - Near-Earth Objects (NEO) segment
Detlef Koschny ESA/ ESTEC, The European Space Research and Technology Centre in Noordwijk

NEO activities in Poland
Tomasz Kwiatkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tools supporting astronomers in observation of asteroids
Krzysztof Samp, ITTI Sp. z o.o.

11:30 - 11:45       przerwa kawowa

11:45 - 13:20       II sesja


Przewodniczy: Witold Hołubowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ITTI Sp. z o.o.

11:45 - 12:10 Space Situational Awareness - Space Weather (SWE) segment
Paweł Rudawy, Uniwersytet Wrocławski
12:10 - 12:35 Space Situational Awareness - Space Surveillance and Tracking (SST) segment
Edwin Wnuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
12:35 - 12:50 Space Situational Awareness w programach ESA
Anna Nałęcz-Kobierzycka, Ministerstwo Rozwoju
12:50 - 13:05 Space Situational Awareness w programie Horyzont 2020
Beata Mikołajek-Zielińska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
13:05 - 13:20 Program SSA w Polsce z punktu widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej
Krzysztof Malinowski, Ministerstwo Obrony Narodowej, I3TO

13:20 - 14:15       przerwa obiadowa

14:15 - 15:45       III sesja


Przewodniczy: Marek Sarna, Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika, Warszawa

14:15 - 14:35 Program Space Surveillance and Tracking szansą na budowę narodowych zdolności Sił Zbrojnych RP
Marek Malawski, Polska Agencja Kosmiczna
14:35 - 14:45 Studium wykonalności projektu "Architektura systemu świadomości w obszarze kosmosu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych"
Aneta Michałkiewicz, Astri Polska Sp. z o. o
14:45 - 15:45 Komunikaty zgłoszone przez uczestników (czas wystąpienia: do 5 min.)
SST PL
Jerzy Łukasiewicz, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Laserowe obserwacje śmieci kosmicznych
Paweł Lejba, CBK PAN, Borowiec
Optyczne obserwacje satelitów i śmieci kosmicznych za pomocą teleskopu PST2 w Arizonie
Krzysztof Kamiński, Obserwatorium Astronomiczne UAM, Poznań
Małe ciała (obiekty NEO) a archiwalne klisze fotograficzne
Elżbieta Kuligowska, Obserwatorium Astronomiczne UJ, Kraków
Astrometria NEO i sztucznych satelitów
Paweł Kankiewicz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Networks of autonomous observatories: Solaris and Panoptes. The SSA perspective
Stanisław Kozłowski, Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika PAN, Toruń
Nowy instrument do monitorowania promieniowania rentgenowskiego Słońca
Szymon Gburek, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wrocław
FOXSI - nowa jakość w obserwacjach rentgenowskich Słońca.
Tomasz Mrozek, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wrocław
STIX - Obrazujący spektrometr rentgenowski
Mirosław Kowaliński, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wrocław
Obserwacje Słońca w OA UJ
Tomasz Kundera, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Teleskopy Kwantowe - nowe możliwości dla przemysłu kosmicznego?
Aleksander Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Proba-3 mission and the ASPIICS coronagraph
Marek Stęślicki, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wrocław
System HelgeoSSA
Łukasz Tomasik, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Chwytak PIAP dla misji ADR
Mateusz Wolski, PIAP
Rodziny planetoid zbliżających się do Ziemi
Tadeusz Jopek, Obserwatorium Astronomiczne UAM, Poznań

15:45 - 16:00       przerwa kawowa

16:00 - 17:00       panel dyskusyjny


Prowadzenie: Rafał Borek, Polska Agencja Kosmiczna
                          Edwin Wnuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zaproszeni Uczestnicy panelu dyskusyjnego:
Arkadiusz Chimicz, Polska Agencja Kosmiczna
Zbigniew Kłos, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Maciej Konacki, Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika, Toruń
Krzysztof Malinowski, Ministerstwo Obrony Narodowej, I3TO
Aneta Michałkiewicz, Astri Polska Sp. z o. o.
Beata Mikołajek-Zielińska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Anna Nałęcz-Kobierzycka, Ministerstwo Rozwoju

      17:00       Zakończenie konferencjiOstatnia modyfikacja - 03.04.2016r.

2011 © Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
Webmaster: Roman Hirsch