Informacje ogólne

Historia Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaczyna się w roku 1919, na krótko po zakończeniu I Wojny Światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Obserwatorium jest częścią Wydziału Fizyki UAM, zatrudnionych tu jest 35 pracowników z których 20 to nauczyciele akademiccy i doktoranci. Od samego początku nasze prace badawcze dotyczyły astrometrii i mechaniki niebieskiej, by stosunkowo niedawno objąć rownież astrofizykę. Kształcenie w Obserwatorium obejmuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie na kierunku astronomia oraz wykłady wprowadzające dla studentów fizyki i geografii.

2011 © Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
Webmaster: Roman Hirsch