Popularyzacja Astronomii

Piknik astronomiczny

Dzięki sprzyjającej pogodzie, w czasie pikniku odbyły się zarówno planowane wykłady, jak i obserwacje. W imprezie wzięło udział kilkaset osób. Jego przebieg najlepiej zilustrują wykonane w czasie jego trwania zdjęcia.

Program pikniku zamieszczony jest na osobnej stronie.

Ostatnia modyfikacja: 2005-05-20, T. Kwiatkowski
2011 © Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
Webmaster: Roman Hirsch