Popularyzacja Astronomii

Od czasu do czasu, w miarę występowania ciekawych zjawisk astronomicznych, Obserwatorium organizuje pokazy nieba, dostępne dla każdego. Terminy są ogłaszane wcześniej w prasie, radiu i telewizji jak również podane na naszej witrynie w Internecie.

W ostatnich latach pokazy związane były m.in. z: Zorganizowaliśmy również: Pokazy Marsa cieszyły się największym powodzeniem. W ciągu dwóch nocy odwiedziło nas wówczas ponad 10 tys. osób, co - pomimo uruchomienia dodatkowych teleskopów - spowodowało konieczność oczekiwania w długich kolejkach.
2011 © Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
Webmaster: Roman Hirsch