Popularyzacja Astronomii

Wizyty w Obserwatorium

Wycieczki to najczęściej zorganizowane grupy szkolne z nauczycielem, przy czym wiek uczestników waha się od 7-dmiu do 18 lat.

Program tych wizyt obejmuje na ogół wykład multimedialny w sali (czas trwania: ok. 45 minut) oraz obserwacje przez teleskop, znajdujący się w otaczającym budynek Obserwatorium parku (następne 45 minut). W przypadku pełnego zachmurzenia można jedynie obejrzeć sam teleskop i porozmawiać z astronomem o jego pracy. A oto lista proponowanych tematów wykładów .

Niewielkie rozmiary pomieszczenia z teleskopem powodują, że grupa nie może liczyć więcej niż 20-25 osób. Możliwe jest natomiast przyjęcie jednocześnie dwóch grup: gdy jedna grupa słucha wykładu, druga udaje się do teleskopu. Po zakończeniu wykładu następuje zamiana.

Odpłatność za wizytę jednej grupy wynosi 100 PLN (z VAT) i nie zależy od jej liczebności. Z uwagi na to, że sala wykładowa używana jest do zajęć kursowych dla studentów astronomii, terminy wizyt muszą być ustalane z dużym wyprzedzeniem.
Osobą przyjmującą zgłoszenia jest Pani Alicja Gąsiorowska, z którą można się skontaktować telefonicznie pod numerem 61-829-2770 (w godzinach 9 - 15) lub przesyłając e-mail na adres: secretary mail.astro.amu.edu.pl

2011 © Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
Webmaster: Roman Hirsch