Badania naukowe

Główne obszary badań

Publikacje

Zakres badań naukowych najlepiej charakteryzuja prace, opublikowane w recenzowanych czasopismach. Jest ich mniej, niż całkowita liczba publikacji, gdyż nieuwzględniają np. prac publikowanych w materiałach pokonferencyjnych. Oto wykaz publikacji, pracowników obserwatorium, znajdujących sie w bazie ADS z podziałem na lata:

Organizowane konferencje

Obserwatorium było organizatorem lub współorganizatorem konferencji. Materiały archiwalne są ciągle dostępne:
2011 © Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
Webmaster: Roman Hirsch