Studia I stopnia na kierunku Astronomia

Aktualnie prowadzimy studia na kierunku Astronomia, które prowadzone są w systemie trzystopniowym: licencjat, studia II stopnia (magisterskie) i studia doktoranckie.

Na kierunku Astronomia, na studiach I stopnia (do roku akademickiego 2011/12) zajęcia prowadzone były w ramach dwóch specjalności (kontynuowane obecnie w ramach specjalności do ukończenia): Od października 2012 prowadzimy zajęcia według nowego planu. W ramach zajęć do wyboru, studenci mogą realizować dwie ścieżki edukacyjne:
2011 © Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
Webmaster: Roman Hirsch